Çerez Aydınlatma Metni

Çerez Aydınlatma Metni

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

DOĞPAŞ- ÖZSAMET TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ (Bundan böyle DOĞPAŞ veya şirket şeklinde anılacaktır)  olarak, www.exclusivedogtas.com. web  sitesinde (“Site”) ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır.) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIF’ler vb. birtakım teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız.

            Bu teknolojilerin kullanımı, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma Metninin amacı, Platformların kullanımı esnasında kullanılmakta olan çerez ve piksel gibi kişisel verilerin toplanması yoluyla kişisel verilerin işlenmesi nedeniyle elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir.

DOĞPAŞ olarak Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya  fonksiyonlarını  değiştirebilir  veya  Sitemize  yeni  çerezler  ekleyebiliriz.  Dolayısıyla  işbu  Çerez Aydınlatma  Metni’nin  hükümlerini  dilediğimiz  zaman  değiştirme  hakkını  saklı  tutarız.  Güncel  Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Kişisel  verilerinizin  Şirketimiz  tarafından  işlenme amaçları  konusunda  detaylı  bilgilere; www.exclusivedogtas.com adresinde  yer alan DOĞPAŞ- ÖZSAMET TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Veri Toplamanın Biçimi ve Hukuki Sebebi

Kişisel  verileriniz,  Sitemizi  ziyaretiniz  kapsamında  elektronik  ortamda  Çerezler  yoluyla  Şirketimizin meşru  menfaatine  yönelik  hukuki  sebebe  dayalı  olarak  toplanmaktadır. 

Toplanan  kişisel  verileriniz Kanun’un  5.  ve  6.  maddelerinde  belirtilen  kişisel  veri  işleme  şartları  kapsamında  işbu  “Çerez Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler Ve Maksat

Kişisel  verileriniz,  Çerez  Aydınlatma  Metni  kapsamında  belirtilen  amaçların  gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı  olarak  ve  mevzuata  uygun  şekilde tedarikçilerimizle,  kanunen  yetkili  kamu  kurumları  ve kanunen yetkili özel kişilerle paylaşılabilmektedir.

 

Genel Olarak Çerez Çeşitleri ve Kullanılış Amaçları

Şirket olarak ;

-         Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

-          

–       Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

–       Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

 

–       Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

            Amaçlarıyla işlenebilecektir. Aydınlatma metni kapsamındaki kişisel  verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile paylaşabiliriz (Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz).

Sitemizde Kullanılan Çerezler

 

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

 

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler sizlerin site ve uygulama üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlar.

 

Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter/İnstagram/Linkedin/Youtube/ Google hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.

 

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamamızı kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

 

Hedefleme veya reklam çerezleri

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

 

 

 

Çerezlerin Kullanımının tarafınızdan kontrolü

Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.

 

AdobeAnalytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookiesettings-on-browser

Google Adwords 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome 

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera 

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • kişisel  verilerin  işlenme  amacını  ve  bunların  amacına  uygun  kullanılıp  kullanılmadığını

öğrenme,

  • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olmasıhâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • KVK  Kanunu  ve  ilgili  diğer  kanun  hükümlerine  uygun  olarak  işlenmiş  olmasına  rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması  hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok  edilmesini  isteme  ve  bu  kapsamda  yapılan  işlemin  kişisel  verilerin  aktarıldığı  üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • işlenen  verilerin  münhasıran  otomatik  sistemler  vasıtasıyla  analiz  edilmesi  suretiyle  kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kişisel  verilerin  kanuna  aykırı  olarak  işlenmesi  sebebiyle  zarara  uğraması  hâlinde  zararın

giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda  sıralanan  haklarınıza  yönelik  başvurularınızı  info@dogtasexclusive.com adresine E-Posta göndererek yada 0212 852 50 00  nolu tel numaramızı arıyarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en  geç  otuz  gün  içinde  başvurularınız  ücretsiz  olarak  sonuçlandırılacaktır;  ancak  işlemin  ayrıca  bir maliyet  gerektirmesi  halinde  Kişisel  Verileri  Koruma  Kurulu  tarafından  belirlenecek  tarifeye  göre tarafınızdan ücret talep etme hakkı saklıdır.